ZIELONE SŁOŃCE SPÓŁKA Z O.O.Przemysław AjchlerPRZEMYSŁAW AJCHLER – PREZES ZARZĄDU. WSPÓŁWŁAŚCICIEL SPÓŁKI, POMYSŁODAWCA PROJEKTU.

KONTAKT: 880 560 669

Duże doświadczenie w zakresie planowania i realizacji instalacji OZE. Specjalista ds. pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z UE który zaplanował i zrealizował pozyskując dofinansowanie z UE przedstawionych poniżej projektów. Zapraszam do współpracy.


Zrealizowane Projekty

- 40 KW w RSP Lubosinie. Mikroinstalacja naziemna fotowoltaiczna z przeznaczeniem na potrzeby własne RSP. Inwestycja współfinansowana z UE PO RYBY. Farma uruchomiona w 2014 r. Produkcja w 2015r. wynosiła 44,8 MWh. 156 paneli Qcells 260Wp. 2 Inwertery Dhiell.


Mikroinstalacja Naziemna Fotowoltaiczna Mikroinstalacja Naziemna Fotowoltaiczna Mikroinstalacja Naziemna Fotowoltaiczna

- 21 KW małych elektrowni wiatrowych 7X3KW w RSP Lubosinie. Inwestycja współfinansowana z UE PO RYBY. Uruchomiona w IV kwartale 2015 r. Zastosowano 7 inwerterów 2 fazowych ABB.


Małe Elektrownie Wiatrowe Małe Elektrownie Wiatrowe Małe Elektrownie Wiatrowe

- 5 KW w RSP „ZDROWIE” w Izdebnie. Instalacja fotowoltaiczna dachowa na potrzeby własne RSP. Mikroinstalacja uruchomiona 1 stycznia 2015 r. Współfinansowana z UE PROW. Zastosowano 20 paneli polikrystalicznych SOLARWORLD 250 Wp. oraz inwerter 3 fazowy firmy DIEHL. Produkcja w 2015 r. wyniosła 5,88 MWh.


Instalacja Fotowoltaiczna Dachowa

- Hybrydowy system do podgrzewania wody użytkowej w RSP w Lubosinie. Instalacja składa się z wiatraka 4 KW + 2 paneli solarnych wraz z zasobnikami 2X500L do podgrzewania wody. Inwestycja współfinansowana z UE PO RYBY.
- Lampa hybrydowa w RSP Llubosina do oświetlania wagi najzadowej. Projekt współfinansowany przez UE.


Hybrydowy System do Podgrzewania Wody Hybrydowy System do Podgrzewania Wody Hybrydowy System do Podgrzewania Wody