Farma Fotowoltaiczna

Farma Fotowoltaiczna o mocy 0,9MW w Gminie Kwilcz należy do firmy Zielone Słońce Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie, ul. Sadowa 60c. Farma zlokalizowana jest na działce wielkości 1,395 hektara, o nr Ewidencyjnym 329/6, obreb nr 0008, Gmina Kwilcz, powiat międzychodzki.
Punktem wyprowadzenia mocy z terenu Farmy Fotowoltaicznej o mocy 0,9MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań jest linia napowietrzna 15kV.
Farma posadowiona jest na konstrukcji wsporczej dwupodporowej wbijanej w ziemię.


Zielone Słońce

PREZENTACJA I PREZENTACJA II PREZENTACJA III PREZENTACJA IV PREZENTACJA V


ZdjęciaZielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce Zielone Słońce